รีเลย์สะพานไฟ สีฟ้า

PART : รีเลย์สะพานไฟ 

COLOR : สีฟ้า

CODE : MY 2 N-J IEC255/5A   250VAC (8ขาเล็ก)

CODE : MY 4 N-J IEC255/3A   150VAC (14ขาเล็ก)

CODE : LY 2 N-J IEC255/10A   250VAC (8ขาใหญ่)

CODE : LY 2 N-J IEC255/5A     150VAC (15ขาใหญ่)

Visitors: 81,509