ห่วงยึดแม่พิมพ์

Part : หวงยึดจับ Mold  

Size :  M12

Size :  M 16

Size :  M18

Size :  M20

Size :  M22

Size :  M24 

Size :  M30

Size :  M34

Size :  M42

color:  เงิน

Visitors: 76,016