หัวจับ ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์

PART : หัวจับดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์

CODE : ER 16 Collet Ø4 /Ø8

          : ER 20 Collet Ø3 /Ø4    

          : ER 20 Collet Ø8 /Ø10 

Visitors: 80,962