ตะไบเตเปอร์เพชร

Part: ตะไบเพชร

BF-90/ด้ามเหลือง คละแบบ

PTF - 10

ด้ามแดง150/ด้ามเหลือง200/ด้ามเขียว400

Visitors: 81,509