ขนาดเข็มกระทุ้ง ( SKD- 61)

เข็มกระทุ้ง (SKD-61)

d (mm.)        D          H 
1.0               6          4
1.5               6          4
2.0               6          4
2.5               6          4
3.0               6          4
3.5               8          4
4.0               8          5
4.5               5          5
5.0               8          5
5.5               10        6
6.0               10        6
6.5               11        6
8.0               13        8
10.0             15        8
12.0             17       12
Visitors: 81,509