ข้อลดเหลี่ยมเกลียวใน(เล็ก)เกลียวนอก(ใหญ่)

Part : ข้อลดเหลี่ยมเกลียวใน(เล็ก)เกลียวนอก(ใหญ่)

Size :   No. P3   

Size :   No. P4   

Size :   No. P5   

Size :   No. P6    

color:  ทองเหลือง

Packing : 50 pcs / ถุง  ( ขายเป็นตัวละ)

MADE IN TAIWAN

Visitors: 76,014