แบบราคาและขนาดสายลมและสายน้ำมัน

Part : SNSN  สายลม

GRADE : A+

Size :  8 × 6.5 = 100 M     / 10 × 6.5 = 100 M 

color:  ใส

MADE IN TAIWAN

Visitors: 81,509