ขนาดเข็มกระทุ้ง (GR -15)

ขนาดเข็มกระทุ้ง (GR -15)ความยาว 100 mm 

1.0mm

 

   

100 pcs.

1.5mm

 

   

100 pcs.

2.0mm

 

 

 

100 pcs.

2.5mm

 

 

 

100 pcs.

3.0mm

 

   

100 pcs.

3.5mm

 

   

100 pcs.

4.0mm

 

   

50 pcs.

4.5mm

 

   

50 pcs.

ขนาดเข็มกระทุ้ง (GR -15) ขนาดความยาว  150 mm

5.0mm

 

   

50 pcs.

5.5mm

 

 

 

50 pcs.

6.0mm

 

   

25 pcs.

6.5mm

 

   

25 pcs.

7.0mm

 

 

 

 

8.0mm

 

   

20 pcs.

9.0mm

 

 

 

 

10.0mm

 

   

15 pcs.

12.00mm

 

 

 

10 pcs.

 

ขนาดเข็มกระทุ้ง (GR -15) ขนาดความยาว  200 mm

1.0mm

 

 

 

 

1.5mm

 

 

 

 

2.0mm

 

 

 

100 pcs.

2.5mm

 

 

 

100 pcs.

3.0mm

 

 

 

100 pcs.

3.5mm

 

 

 

100 pcs.

4.0mm

 

 

 

 

4.5mm

 

 

 

50 pcs.

5.0mm

 

 

 

50 pcs.

5.5mm

 

 

 

50 pcs.

6.0mm

 

 

 

25 pcs.

6.5mm

 

 

 

25 pcs.

7.0mm

 

 

 

 

8.0mm

 

 

 

20 pcs.

9.0mm

 

 

 

 

10.0mm

 

 

 

15 pcs.

12.00mm

 

 

 

10 pcs.

ขนาดเข็มกระทุ้ง (GR - 15) ขนาดความยาว  250 mm

1.0mm

 

 

 

 

1.5mm

 

 

 

 

2.0mm

 

 

 

 

2.5mm

 

 

 

100 pcs.

3.0mm

 

 

 

100 pcs.

3.5mm

 

 

 

100 pcs.

4.0mm

 

 

 

 

4.5mm

 

 

 

50 pcs.

5.0mm

 

 

 

50 pcs.

5.5mm

 

 

 

50 pcs.

6.0mm

 

 

 

25 pcs.

6.5mm

 

 

 

25 pcs.

7.0mm

 

 

 

 

8.0mm

 

 

 

20 pcs.

9.0mm

 

 

 

 

10.0mm

 

 

 

15 pcs.

12.00mm

 

 

 

10 pcs.

 

ขนาดเข็มกระทุ้ง (GR-15) ความยาว 300 mm.

 

1.0mm

 

 

 

 

1.5mm

 

 

 

 

2.0mm

 

 

 

100 pcs.

2.5mm

 

 

 

 

3.0mm

 

 

 

100 pcs.

3.5mm

 

 

 

 

4.0mm

 

 

 

50 pcs.

4.5mm

 

 

 

 

5.0mm

 

 

 

50 pcs.

5.5mm

 

 

 

50 pcs.

6.0mm

 

 

 

25 pcs.

6.5mm

 

 

 

25 pcs.

7.0mm

 

 

 

 

8.0mm

 

 

 

20 pcs.

9.0mm

 

 

 

 

10.0mm

 

 

 

15 pcs.

12.00mm

 

 

 

10 pcs.

Visitors: 76,014