ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ หัวบอลคว้านฝังหัวสกูร

Part : Economic  carbide ballnose   S - 460

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์  หัวบอลคว้านฝังหัวสกูร

Size :  0.5 R  × 2T× 4D ×50L     

Size :  0.75 R  × 2T× 4D ×50L      

Size :  1.0 R  × 2T× 4D ×50L    

Size : 1.5 R  × 2T× 4D ×50L

Size : 2.0 R  x  2T x 4D x 50L

Size : 2.5 R  x  2T x 6D x 50L

Size : 4.0 R  x 2T  x 8D x 60L

Size : 5.0 R x2T x 10D x 75L

Size : 4.0R x 2Tx8D x100L

Size : 5.0R x 2T x10D x 100L

 

 

 

 
 
Visitors: 80,961